IJsfietsen met authentieke uitstraling
Snelle en vrolijke bediening
Ambachtelijk bereid schepijs
06 28 86 48 55
info@sankaevents.nl

Disclaimer

Onderstaande informatie is van toepassing op de gehele website www.sankaijsfiets.nl. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Sanka Events doet haar uiterste best om de gegevens op deze website zo volledig en correct mogelijk te houden. Deze informatie kan op ieder moment, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving, worden aangepast of verwijderd.

Verantwoordelijkheid

Sanka Events aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de op deze website getoonde informatie of door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze informatie. Ook is Sanka Events niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht

Alle op deze website getoonde teksten, foto’s en video’s zijn intellectueel eigendom van Sanka Events of van een andere partij, die Sanka Events toestemming heeft gegeven dit materiaal te gebruiken. Vermenigvuldiging van deze informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanka Events.

Online communicatie

Berichten die je per e-mail naar Sanka Events stuurt, kunnen onveilig zijn. Sanka Events raadt jou daarom af om vertrouwelijke informatie per e-mail aan Sanka Events te zenden. Indien jij ervoor kiest om berichten per e-mail aan Sanka Events te zenden, aanvaard je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.